Informatie

Wie zijn wij?

Welk gebied?

Utrecht-Oost

Wie zijn wij?

Dit initiatief wordt uitgevoerd door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met een groep ambassadeurs en vrijwilligers in de buitengebieden van de verschillende gemeenten van Utrecht-Oost.

Gebiedscoöperatie O-gen is een ondernemende organisatie met een missie. Het verbinden van maatschappelijke organisaties, overheden, terreineigenaren, ondernemers, bedrijven en particulieren in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Om zo innovaties tot stand te brengen, de economie te stimuleren en ons gebied aantrekkelijk te maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

Gebiedscoöperatie O-gen is een coöperatie van en voor leden. Een gebiedsraad, ofwel ledenraad, stuurt de koers en het werk van O-gen en controleert dit. Voor de regio’s Heuvelrug en Kromme Rijnstreek is een deelgebiedscommissie ingesteld, zij hebben weer een vertegenwoordiging in de gebiedsraad. De financiering voor het werk van O-gen komt o.a. vanuit de provincies en gemeenten, die opdrachten geven aan O-gen voor de uitvoering van hun gebiedsprogramma of coalitieakkoord.

Gebiedscoöperatie O-gen is opgericht in januari 2014. De coöperatie komt voort uit de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, Programmabureau Heel de Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek.

Welk gebied?

Ons initiatief richt zich op alle buitengebieden van Utrecht-Oost.

In vele gemeenten in Utrecht-Oost is de interessepeiling van het O-gen Breedband team succesvol afgesloten.

Inmiddels is Glasvezel Buitenaf begonnen met vraagbundelingen in diverse gemeenten. Bewoners moeten zich in de vraagbundelingscampagne bij één van de deelnemende service providers aanmelden om glasvezel te kunnen krijgen. Minimaal 50% van de bewoners moet een abonnement hebben afgesloten.

Wat hoort tot dat gebied: overal waar geen Ziggo aanwezig is, dat wil zeggen waar geen kabelaansluiting of glasvezel in het huis aanwezig is.

Wat hoort niet tot het buitengebied in onze definitie: daar waar Ziggo al een kabelaansluiting heeft in een woning of bedrijf en waar u een dienst kan krijgen die een hogere snelheid biedt dan 30 Megabits per seconde.

 

 

 

Utrecht-Oost

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat kost u dit?

 

Als u uiteindelijk een abonnement neemt en de dienst geleverd heeft gekregen gaat het volgende gelden.

2 –  U betaalt de prijs van een normaal abonnement met TV, internet en telefonie zoals dat betaald wordt in de kernen, naar verwachting tussen de € 47 en € 53 per maand, vermeerderd met een vastrecht,  (€ 12,50 – € 15 per maand of eenmalige afkoop van 1600 – 1900 Als u zich later inschrijft zullen er zeker hoge tot zeer hoge aansluitkosten krijgen. Hier vindt u daar meer informatie over.

Website-design-Versie-6_07

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Supersnel internet met zowel een supersnelle download- als uploadsnelheid. U kunt kiezen voor abonnementen die in de regel starten met 50 Mb/s down- en uploadsnelheid oplopend tot abonnementen tot 500 Mb/s down- en uploadsnelheid of hoger.

Interactieve televisie in HD, en straks 4K, programma’s opnemen in de cloud en andere moderne online-diensten zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland. Daarnaast komen steeds meer nieuwe diensten op de markt zoals virtual reality, nieuwe 3D-technieken maar ook ‘smart home’ diensten voor het beveiligen en automatiseren van je huis, bedrijf en je dieren zoals camera- bewaking met HD-kwaliteit.

 

Betaalt u dan meer?

Dat hangt erg af van uw huidige situatie maar in de regel gaat u niet veel meer betalen dan uw huidige abonnementen.

U betaalt weliswaar een vastrecht bovenop het standaard abonnementsgeld, zoals die bij de gangbare dienstaanbieders op de websites staan, maar omdat u nu meestal gescheiden abonnementen heeft voor TV (Digitenne, CanalDigitaal) en internet / telefonie (meestal langzaam DSL), is uw nieuwe situatie in het algemeen niet duurder. Zeker als u een alternatieve internetoplossing heeft geregeld voor woning of bedrijf, bijvoorbeeld met 4G of satelliet, zult u veel goedkoper uit zijn.

36%
Hier staan wij

Waar staan wij met het initiatief?

Waar staan wij met het initiatief?

Het initiatief kent 2 momenten die belangrijk zijn voor de volgende stap:

1. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de belangstelling voor de AANLEG van het glasvezel
2. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de inschrijvingen voor de DIENSTEN (TV, internet abonnementen) van een service provider
Alleen als we op beide momenten 60% halen, zal er glasvezel aangelegd worden.

De aanleg start zodra we het tweede moment van 60% bereikt hebben. Tussen de eerste registratie van belangstelling en de zogenaamde finale vraagbundeling (van de diensten) zit een relatief lange periode van minimaal 6 tot 8 maanden. In deze periode gaat de aanleggende partij vergunningen regelen bij het waterschap, gemeente en andere partijen. Zie hier voor detail-informatie.

In het onderstaande overzicht kunt u per gemeente in Utrecht-Oost zien waar we staan met de eerste fase. Dit overzicht wordt elke 2 tot 3 dagen ververst.

 

Amersfoort

24%

Baarn

44%

Bunschoten

75%

Eemnes

61%

Soest

37%

Wat is snel internet?

Wat is snel internet?

Wij spreken hier van snel internet als je dezelfde snelheid kan halen als wat Ziggo biedt in de dorpskernen. Momenteel is dat tot 200 Megabit per seconde downloadsnelheid.

Maar wat heeft een modern huishouden of bedrijf eigenlijk nodig, hoe snel moet het internet zijn?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een modern gezin van 3 a 4 personen ongeveer 30 tot 50 Megabit per seconde nodig heeft voor al het internet gebruik (browsen, online gamen, YouTube en inclusief gewone TV via dezelfde verbinding). De verwachting is dat dit elk jaar ongeveer met 10 tot 15% zal toenemen. Daarmee is de verwachting dat een modern gezin in 2020 rond de 120 tot 160 Megabit per seconde nodig zal hebben.

Het internet dat wij voor ogen hebben in de buitengebieden zal toekomstvast glasvezel zijn. Technisch gesproken kan over glasvezel enorm veel data verkeer getransporteerd worden tot vele Gigabits per seconde. Op dit moment worden meestal internetabonnementen aangeboden met een snelheid van 50 Mbps download en upload tot 500 Mbps download en upload.

Het Europese beleid

De Europese Unie heeft de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2020 iedereen in Europa toegang moet hebben tot breedband-internet. Dat internet zal een minimale snelheid moeten hebben van 30 Mbps en van de helft van de aansluitingen wordt verwacht dat deze 100 Mbps kan halen.  Op dit moment ligt er bij de Europese Commissie een voorstel met een ambitie om dit in 2025 naar 100 Mbps te brengen voor ieder huishouden. Klik dan hier voor meer informatie. Hoewel het grootste deel van Nederland al ruimschoots aan de doelstelling voldoet, benadrukt dit de situatie van de buitengebieden: met de aanleg van glasvezel doen we in ieder geval weer mee met de rest van Nederland en maken we onze omgeving weer leefbaar.

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in Utrecht-Oost eruit?

Wanneer hebben we snel internet ?

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in Utrecht-Oost eruit?

Snel internet in de buitengebieden in de gemeenten van Utrecht-Oost is een project dat ongeveer 2 tot 2,5 jaar duurt en dat bestaat uit een aantal fases. In 2 van deze fases moeten we een belangrijke mijlpaal halen, namelijk 60% van de huishoudens en bedrijven moeten zich aansluiten bij het initiatief en later inschrijven bij een dienstaanbieder.

Hoe zit het initiatief er nu in de praktijk ongeveer uit in fases, inclusief de tijdsverdeling hiervan?breedband buitengebied

  • Fase 1 - Interessepeiling
  • In fase 1 wordt het initiatief ontwikkeld, de website gemaakt en bewoners gevraagd om ons te ondersteunen en gebied-specifieke campagnes op te zetten. Deze campagne die via alle media zal lopen heeft maar 1 doel: Dat 60% van de bewoners zijn interesse toont door zich in te schrijven via deze website en andere buitengebied bewoners motiveert om zich ook in te schrijven.

  • Fase 2 - Bepalen aanleggende partij
  • In fase 2 , die pas start nadat 60% van de bewoners zich heeft ingeschreven, wordt er gesproken met alle partijen die kunnen aanleggen en daarbij wordt de beste partij voor ons gebied gekozen.

  • Fase 3 - Voorbereiding dienstaanbieders en aanleggende partij
  • In fase 3 gaat de glasvezel aanleggende partij alles regelen: ontwerp maken, vergunningen, aannemers, financiering, dienstenaanbieders en alle overige planbare zaken.

  • Fase 4 - Vraagbundeling
  • In fase 4 moet weer door ons als bewoners een mijlpaal gehaald worden. 60% van de bewoners van de buitengebieden moet zich inschrijven bij een dienstenaanbieder. Dit zal gepaard gaan met informatiesessies, waarbij de dienstaanbieders zich zullen presenteren op diverse locaties in onze gemeente en wij uitgebreide voorlichtingssessies gaan houden. Zodra we de grens van 60% inschrijving gepasseerd zijn, zal de aanleg starten.

  • Fase 5 -Voorbereiding en aanleg en levering diensten
  • In fase 5 gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk plaatsvinden en zal de levering van de diensten aan de bewoners en bedrijven starten. Sommigen van ons zullen al na een paar weken na de start aangesloten worden, de laatsten na ongeveer 3 tot 4 maanden.

Wanneer hebben we snel internet ?

Als bewoners en bedrijven zich uiteindelijk twee keer inschrijven en we halen beide keren de norm van 60%, bij registratie en bij de daadwerkelijk aanmelding voor het afnemen van diensten, dan zal het vanaf nu ongeveer 12 tot 15 maanden duren voordat iedereen snel internet heeft in het buitengebied.

Welke oorzaken kunnen de doorlooptijd beïnvloeden?

Allereerst wordt een deel van de doorlooptijd bepaald door hoe snel we bewoners en bedrijven mee kunnen krijgen om zich via deze website in te schrijven. Hoe sneller we de 60% norm halen hoe sneller we snel internet in het buitengebied hebben.

Bij een strenge winter met veel vorst in de grond kan er niet worden gegraven totdat de vorst weg is en er weer gegraven kan worden.

Op bepaalde momenten in het jaar mag er ook niet bij of in de buurt van dijken gegraven worden.

Daar waar er over boerenland gegaan moet worden, kan het zijn dat er eerst geoogst is.

Normaal duurt het bij een gemeente ongeveer 8 weken voordat er een vergunning wordt afgegeven maar vergunningen van waterschap duren doorgaans langer en in of bij een spoordijk kan het zelfs tot 6 maanden duren voordat er een vergunning wordt verleend.

 

Succes

In een deel van het buitengebied van de provincie Utrecht gaat de aanleg van glasvezel al van start. Dit betreft de buitengebieden van Renswoude en een deel van Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Veenendaal krijgt glasvezel. Bewoners van deze gebieden hoeven zich dan ook niet opnieuw in te schrijven bij de huidige interessepeiling.