GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN WERKT MET GEMEENTEN EN BEWONERS AAN BREEDBAND IN HET BUITENGEBIED

Veel interesse

Aansluitend op de informatiebijeenkomsten, die door Gebiedscoöperatie O-gen in veel gemeenten in Utrecht-Oost zijn georganiseerd, hebben de bewoners van de buitengebieden van deze gemeenten hun interesse in glasvezel kenbaar kunnen maken. Op basis van de positieve uitkomsten van deze interessepeilingen heeft  O-gen gesprekken gevoerd heeft met verschillende marktpartijen. Glasvezel buitenaf (voorheen CIF) is de marktpartij, die aangegeven heeft het glasvezelnetwerk te willen gaan aanleggen, mits minimaal 50% van de adressen in het buitengebied een abonnement heeft afgesloten bij één van de deelnemende providers. Adressen, waar geen Coax (= Ziggo) of ander glasvezelnetwerk ligt, komen voor deelname in aanmerking.

Inmiddels zijn diverse vraagbundelingen (Gelderse Vallei Midden en Vallei en Veluwe Midden) succesvol afgerond en wordt gestart met de daadwerkelijke aanleg. Ook zijn er vraagbundelingen gestart  (Kromme Rijnstreek) of zullen binnenkort worden opgestart (Gelderse Vallei Zuid).

Wanneer komt er glasvezel?

Om ook daadwerkelijk in aanmerking te komen voor de aanleg van glasvezel, moet 50% van de huishoudens en bedrijven in het buitengebied van een bepaalde regio een abonnement bij één van de deelnemende providers afsluiten.

Per regio kan het provider-aanbod verschillen. Klik hier voor meer informatie over de providers, de ambassadeurs, lokale verkopers en voorwaarden in de verschillende gebieden.

Naast de abonnementskosten betaalt u een vastrechtvergoeding, die varieert van € 12,50 – € 15,00/maand. Eenmalige afkoop is eveneens mogelijk. U betaalt dan € 1600 – € 1900. Welke bedragen voor u van toepassing zijn, vindt u op de gebiedspagina van Glasvezel buitenaf. Voor meer informatie klik hier

 

Buurtambassadeur

Om breedband in het buitengebied te realiseren, zijn buurtambassadeurs heel belangrijk. Buurtambassadeurs zijn bewoners van het buitengebied die hun buurtbewoners enthousiast maken om een glasvezelabonnement te nemen en de benodigde 50% weer een stapje dichterbij te brengen.

De buurtambassadeurs hebben heel veel werk verricht. Ze hebben er aan bijgedragen dat de 50% ook bij hun regio werd gehaald.

Een deel van regio Amersfoort maakt nog geen deel uit van een vraagbundelingscampagne van Glasvezel buitenaf. Gebiedscoöperatie O-gen voert gesprekken met Glasvezel buitenaf over de planning van deze adressen.

Op de ambassadeurspagina staan per gemeente de buurtambassadeurs.